1. Gi?i thi?u về PhimLẻ[Tv]:

Inteet hi?n nay ?ã ph? biến r?ng rãi trên toàn thế gi?i, trong ?ó có Vi?t Nam. Gần như 100% dân s? Vi?t Nam ?ều sử dụng inteet v?i mục ?ích giải trí, trong ?ó có phim ảnh. Như bạn thấy, hi?n nay, rất nhiều trang phim có mặt trên inteet, nhưng hầu như những trang phim ?ó ?ều "sử dụng lại" phim của các trang phim khác. Hơn thế, còn những trang phim ?ặt nhiều quảng cáo khiến bạn khó ch?u khi xem phim.

V?i phương châm từ ngay những ngày ?ầu hoạt ??ng: "PhimLẻ[Tv] của bạn và vì bạn".

 • PhimLẻ[Tv] của bạn: hân hạnh ?ược ?áp ứng những yêu cầu phim của các bạn.

 • PhimLẻ[Tv] vì bạn: thiết kế giao di?n thân thi?n v?i bạn, không lạm dụng, ?ặt quảng cáo khiến bạn khó ch?u.

 •  

2. Tại sao bạn ?ến v?i PhimLẻ[Tv] ?

 1. Xem phim HD 720p, SD 480p mi?n phí.

 2. T?c ?? xem phim nhanh.

 3. Xem ?ược trên máy tính, laptop, ?i?n thoại, máy tính bảng. (Đã thử xem thành công trên ?i?n thoại d?m nhất!)

 4. Quảng cáo ít, không gây khó ch?u.

 5. Thư vi?n phim l?n và ?ược cập nhật phim m?i liên tục.

 6. Không t?n tiền.

 7.  

3. Bạn giúp ?ược gì cho PhimLẻ[Tv] ?

 • Nếu PhimLẻ[Tv] có gì khiến bạn khó ch?u, hãy góp ý v?i PhimLẻ[Tv], ?? PhimLẻ[Tv] cải thi?n thiếu sót. M?t ý kiến của bạn ?áng giá ngàn vàng.
 • Hãy gửi link cho bạn bè qua các trang mạng xã h?i: Facebook, Twitter và Yahoo những b? phim hay bạn yêu thích.
 • Không ?n nói thô tục, bình luận thiếu v?n hóa.
 • Hãy yêu cầu phim mà bạn ?ang mong chờ. Được phục vụ bạn là hân hạnh của PhimLẻ[Tv].

 

Tắt Quảng Cáo [X]