Introduce
CANTI - The Industrial Insight

Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (CANTI) là Trung tâm tiên tiến cung cấp các giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm tra, phát hiện và chẩn đoán quá trình công nghệ trong sản xuất và đời sống.

Mục tiêu của chúng tôi là đem đến cho khách hàng những giải pháp kỹ thuật trong vận hành, bảo dưỡng, khắc phục sự cố và nâng cấp (OMM) nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian.

Năng lực của chúng tôi:

 

 Khảo sát dòng chảy trong mỏ bằng kỹ thuật đánh dấu kết hợp với mô phỏng để kiểm soát bơm nước, khí, polymer và xác định dầu dư.

 Xác định online tình trạng của hệ thống để phát hiện rò rỉ, tắc nghẽn, ăn mòn, hư hại bên trong, tiếp xúc pha, mô hình dòng chảy và các vấn đề khác để khắc phục sự cố và tối ưu hóa hiệu suất của dây chuyền.

 Khảo sát, kiểm tra quá trình để kiểm soát chất lượng sản phẩm, ngăn ngừa thất thoát, tăng hiệu quả và phòng ngừa sự cố môi trường và đảm bảo an toàn.

 Tổ chức đào tạo, tư vấn về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và an toàn bức xạ theo các quy định của quốc gia và quốc tế.

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công Nghệ Bức Xạ, tên viết tắt là VINAGAMMA, được thành lập theo quyết định số 159/QĐ-BKHCNMT, ngày 14 tháng 2 năm 2000 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc quản lý tổ chức và hoạt động của Trung tâm được thực hiện theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt nam.

News & events

Video

Link

Call 02633527179

For the latest information support !